Wynajem

Dysponujemy autobusami o ilościach miejsc:

  • SOR - 29 miejsc
  • MAN - 27 miejsc

Informacje można uzyskać w sekretariacie w godzinach: od 7.00 do 15.00, telefon kontaktowy/fax: 166214383.
Po godzinie 15.00 informacji udziela Dyspozytor pod numerem telefonu 166214382  

Cennik usług transportowych

  • Stawka za 1 km – 7,78 zł. netto + 8% VAT = 8,40 zł. brutto
  • Stawka za 1 godzinę – 138,89 zł. netto + 8% VAT = 150,00 zł. brutto
  • Minimalny koszt usługi transportowej wynosi 277,78 netto + 8%VAT = 300,00 zł. brutto
  • Stawka kilometrowa ma zastosowanie wówczas, gdyż średnia prędkość pojazdu jest równa lub wyższa 17,86 km/h oraz przekracza kwotę minimalnej usługi transportowej.
  • Gdy czas usługi transportowej przekracza 2 godziny, opłata będzie naliczana w wysokości minimalnego kosztu usługi transportowej (300 ,00 zł. brutto) powiększonej o 1/6 opłaty godzinowej, tj. 25,00 zł. brutto za każde rozpoczęte 10 minut usługi.
  • Czas usługi transportowej naliczany jest za łączny okres od chwili wyjazdu pojazdu z zajezdni do czasu jego powrotu.
  • W przypadku wynajmów, których trasa jest dłuższa niż 90 km, cena za postój wynosi 50,00 zł. brutto (46,30 zł. netto) za każdą godzinę postoju.
  • Ceny za wynajmy wykonywane w godzinach nocnych w dni wolne od pracy oraz święta podwyższa się o 50% minimalnego kosztu usługi transportowej.