O nas

MZK Sp. z o.o. w Jarosławiu powstała w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o Gospodarce Komunalnej (Dz.U. z 1997r. nr 9 poz. 43) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia nr 180/XIX/07 z dnia 24 września 2007r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu w celu powołania spółki prawa handlowego.
Do podstawowych zadań Miejskiego Zakładu Komunikacji należy organizowanie komunikacji zbiorowej, a tym samym zaspokojeniem potrzeb ludności.
Miejski Zakład Komunikacji za usługi przewozowe pobiera opłaty według cennika ustalonego uchwałą Rady Miasta Jarosławia nr 248/XXIII/07 z dnia 17 grudnia 2007 r.
Zakres naszego działania to teren administracyjny Miasta Jarosławia oraz okolicznych Gmin.
Wysokość kapitału zakładowego spółki na 2.685.000,00 zł.

Nasz adres:
Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o.
ul. Zamkowa 1
37 - 500 Jarosław
e-mail: mzk@jaroslaw.pl

Numery telefonów:
Dyspozytor: 16 621 43 82
Sekretariat tel/fax: 16 621 43 83
Kadry, Księgowość: 16 624 31 21

Zarząd Spółki:
Prezes spółki: Władysław Gruba

Prokurent: 
Anna Romanik