Wykaz linii - LINIA 0 DNI WOLNE

0 DR 0 DW 8 9 10 14 15 16

WYKAZ PRZYSTANKÓW

1. ul. Piłsudskiego
2. ul. Konfederacka
3. ul. Skarbowskiego
4. ul. Bandurskiego
5. ul. Konfederacka
6. ul. Konfederacka
7. ul. Krakowska Cmentarz
8. ul. Krakowska KZG
9. ul. Krakowska
10. ul. Krakowska
11. ul. Krakowska KZG
12. ul. Krakowska Cmentarz
13. ul. Jana Pawła II
14. ul. Słowackiego
15. ul. Poniatowskiego PKP
16. ul. Poniatowskiego
17. ul. 3-go Maja
18. ul. 3-go Maja Kombatantów
19. ul. 3-go Maja Jarlan
20. ul. 3-go Maja Huta
21. ul. Zbożowa
22. ul. 3-go Maja Huta
23. ul. 3-go Maja Jarlan
24. ul. 3-go Maja Kombatantów
25. ul. 3-go Maja
26. ul. Poniatowskiego
27. ul. Galika
28. ul. Słowackiego
29. ul. Jana Pawła II
30. ul. Konfederacka
31. Łącznik ul. Konfederackiej z ul. J.Pawła II
32. ul. Kraszewskiego
33. ul. Grunwaldzka

OS. PIŁSUDSKIEGO - KRAKOWSKA - PONIATOWSKIEGO - 3-GO MAJA - ZBOŻOWA