Wykaz linii - LINIA 0 DR

0 DR 0 DW 8 9 10 14 15 16

WYKAZ PRZYSTANKÓW

1. ul. Piłsudskiego
2. ul. Konfederacka
3. ul. Skarbowskiego
4. ul. Bandurskiego
5. ul. Konfederacka
6. ul. Konfederacka
7. ul. Jana Pawła II
8. ul. Słowackiego
9. ul. Poniatowskiego PKP
10. ul. Poniatowskiego
12. ul. 3-go Maja
13. ul. 3-go Maja Kombatantów
14. ul. 3-go Maja Jarlan
15. ul. 3-go Maja Huta
16. ul. Zbożowa
17. ul. 3-go Maja Huta
18. ul. 3-go Maja Jarlan
19. ul. 3-go Maja Kombatantów
20. ul. 3-go Maja
21. ul. Poniatowskiego
22. ul. Galika
23. ul. Słowackiego
24. ul. Jana Pawła II
25. ul. Konfederacka
26. ul. Kraszewskiego

OS. PIŁSUDSKIEGO - PONIATOWSKIEGO - 3-GO MAJA - ZBOŻOWA