Kontakt

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Jarosławiu

37-500 Jarosław, ul. Zamkowa 1

Dyspozytor: 16 621 43 82
Sekretariat tel/fax: 16 621 43 83
Kadry, księgowość: 16 624 31 21

mzk@jaroslaw.pl
emzetkajar@interia.pl
reklama.mzk@interia.pl