OGŁOSZENIE

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Jarosławiu informuję, że w związku z zakończeniem okresu wakacyjnego
i rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 z dniem 01 września 2021 roku Zakład przywraca zawieszone na czas trwania wakacji kursy szkolne.