Ogłoszenie

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 już
w najbliższą niedzielę, tj. 30.05.2021 r., na Stadionie Miejskim w godzinach od 10.00 do 17.00 uruchomiony
zostanie mobilny punkt spisowy, w którym pracownicy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie będą pomagali
mieszkańcom Miasta Jarosławia w wypełnianiu formularza spisowego.
Aktualne informacje znajdują się na miejskiej stronie www.miastojaroslaw.pl w zakładce „Dla
Mieszkańców” oraz na profilu FB urzędu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt z członkiem Gminnego Biura Spisowego
odpowiedzialnym za promocję NSP 2021 Agnieszką Wilczyńska-Gemra (agnieszka.gemra@um.jaroslaw.pl
tel. 16 624 87 15).

Z wyrazami szacunku
Dariusz Tracz
Zastępca Burmistrza ds. Infrastruktury Społ.