Ogłoszenie

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Jarosławiu informuje, że w związku z zamknięciem ulicy Kraszewskiego
od dnia 11 Maja 2021r. nastąpią zmiany w przebiegu nw. linii miejskich:
– linie „8” i „10”- rozpoczynają kursy z ulicy Poniatowskiego przez Słowackiego, następnie autobusy zatrzymują się
na ulicy Jana Pawła II (obowiązuje rozkład jazdy z przystanku z ulicy Kraszewskiego), dalej objazdem do przystanku
przy ul. Kraszewskiego-Stacja Paliw. Dalsza trasa linii bez zmian. W trasie powrotnej autobusy przemieszczają się tą samą
trasą, obowiązuje przystanek przy ulicy Jana Pawła II.
– Linia nr „16” – Od PZZ do ul. Słowackiego bez zmian, dalej autobus zatrzymuje się na przystankach: Jana Pawła II
(obowiązuje rozkład jazdy z ulicy Kraszewskiego), PZMot oraz Konfederacka, następnie objazdem do przystanku na
ul. Bandurskiego, gdzie linia rozpoczyna kurs w stronę PZZ.
– Linia nr „15” – z przystanku przy ulicy Słowackiego w kierunku PZZ usunięty zostaje kurs 10.10. Autobus rozpoczyna
kurs z przystanku PKP o godz. 10.12. Kurs z godziny 13.47 z kierunku ul. Pruchnickiej kończy na przystanku PKP.
Ponadto informujemy, że dotychczasowe zmiany na poniższych liniach zostają podtrzymane:
– Linia nr ,,9” – z ul. Poniatowskiego kursować będzie ulicami: Sikorskiego, Piekarską, Słowackiego i powrót na ul. Jana
Pawła II. Całkowicie wyłączony zostanie przystanek przy ul. Grunwaldzkiej oraz Sikorskiego. Przystanek ul. Piekarska
będzie przystankiem początkowym, przeniesionym z ul. Grunwaldzkiej. Dodatkowo obowiązuje przystanek
na ul. Słowackiego.
– Linia nr „14” rozpoczyna kursy z ul. Poniatowskiego , kolejny przystanek PKP na ul. Galika, następnie autobus zatrzymuje
się na przystanku przy MZK i dalej , bez zmian, do Misztale . Trasa powrotna : z Misztale do MZK – bez zmian. Autobus
od ul. Zamkowej pojedzie ulicami : 3-go Maja, Poniatowskiego , Sikorskiego , Piekarską , PKP , Poniatowskiego do
Królowej Jadwigi .Wyłączone zostaną przystanki: Grunwaldzka i Słowackiego.
– Linia nr „0” w dni wolne od pracy kurs 10.25 z Grunwaldzkiej w kierunku Piłsudskiego rozpoczyna z przystanku Jana
Pawła II o godz. 10.26 . Przystanek na ul. Grunwaldzkiej jest wyłączony z ruchu.
Dodatkowe informacje pod numerem Telefonu 16 621 43 82